Ön Bilgilendirme FormueFaturaNoktasi.com Ön Bilgilendirme Formu

SATICI: Bilgisan Bilgisayar ve Haberleşme Sistemleri İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kısaca; BİLGİSAN
Adresi: Abdi İpekçi Cad. No: 35 K:4 D: 7-8-9 Bayrampaşa İstanbul Telefon: 0212 567 99 00

Madde 1: Sözleşme konusu mal veya hizmetin adı, adeti, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve kısaca temel nitelikleri

Ürün Adı Adet Satış Bedeli (KDV dahil) eBillMaker eFatura Programı Satın Al sayfasında belirtilen adet kadar 450 TL. / adetMadde 2: Ödeme Şekli: Kredi Kartı, Havale, EFT

2.1 Ürün ve/veya hizmetlere ilişkin detaylı açıklama, içerik, adet bilgisi ve diğer koşullar, www.eFaturaNoktasi.com (Kısaca; Web sitesi) adresinde belirtilmiştir.

2.2 BİLGİSAN, mal ve/veya hizmetlerin satışını durdurma veya satış koşullarını, içeriğini, fiyatını değiştirme hakkını saklı tutar. Mal ve/veya hizmetlere ilişkin tüm güncel koşullar için Web Sitesi'ne bakılmalıdır. Bu Ön Bilgilendirme formunda belirtilen ürün ve/veya hizmetle ilgili fiyat dahil tüm koşullar, yalnızca bu Ön Bilgilendirme Formunun oluşturulduğu gün için geçerlidir.

2.3 Promosyon uygulamaları, Web Sitesi'nde belirtilen tarihler arasında ve koşullara tabi olarak geçerlidir. BİLGİSAN’nın promosyon, indirim ve benzeri uygulamaları önceden haber vermeksizin durdurma, kaldırma, değiştirme hakkı saklıdır.

Madde 3: MÜŞTERİ, bu Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen ürün için yukarıda belirtilen birim bedel x satın alınan adet toplamını ödeyecektir. Paketleme, kargo ve teslim masrafları BİLGİSAN tarafından karşılanmaktadır. Kargo ücreti ürün bedeline dahildir.

3.1 BİLGİSAN tarafından kabul edilen ödeme seçenekleri şunlardır: Web Sitesi üzerinden kredi kartıyla ve Havele / EFT ile ödeme

3.2 MÜŞTERİ’ye ait ödeme bilgileri, hukuka aykırı işlem yapıldığına dair bir şüphe oluşması durumunda yetkili kamu kurumları ve/veya adli mercilerle paylaşılabilir.

3.3 Fatura, MÜŞTERİ'nin Web sitesi üzerinden verdiği bilgilere göre düzenlenecek ve BİLGİSAN'ın ödeme aldığından 3 gün sonra postaya verilecektir.

3.4 Herhangi bir sebeple sipariş konusu mal/hizmet bedelinin ödenmemesi, ilgili banka tarafından iptal edilmesi veya benzeri bir durum sebebiyle söz konusu bedelin BİLGİSAN tarafından tahsil edilememesi halinde; BİLGİSAN’nın teslimat yükümlülüğü, başkaca bir ihtara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erecektir.

Madde 4: Ürün teslimi: MÜŞTERİ ürünü kredi kartıyla aldığında kullanıcı şifresi ve program indirme linki 24 saat içinde gönderilir. MÜŞTERİ tarafından havale / EFT ile yapılan ödeme işlemi BİLGİSAN tarafından onaylandıktan sonra kullanıcı şifresi ve program indirme linki 24 saat içinde gönderilir.

Madde 5: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin 2.bölüm 7.madde 4/ç bendi kapsamında cayma hakkının kullanılamayacağı belirtilen mal ve hizmetler için cayma hakkı kullanılamaz. MÜŞTERİ ürünün demo programını Web sitesi üzerinden 1 ay sürece ücretsiz kullanabildiğinden satın alma işlemi sonrası BİLGİSAN tarafından iade koşulu yoktur.

Madde 6: Ürünün, 4. Maddede belirtilen süre içinde teslim edilmemesi halinde MÜŞTERİ’nin Satış Sözleşmesini feshetme hakkı olacaktır.

Madde 7: Garanti: Web Sitesi’nden satın alınan programın Web Sitesi üzerinde özellikleri ve yapabilecekleri yazılmıştır. Bunların dışında, BİLGİSAN bu programın kusursuz, hatasız olduğu ve MÜŞTERİ’nin özel ihtiyaçlarını ve beklentilerini tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmaz.

7.1 MÜŞTERİ, Satış Sözleşmesini kabul ettiği anda bu Ön Bilgilendirme Formunda ve ilgili Satış Sözleşmesinde belirtilen tüm koşullar; MÜŞTERİ için bağlayıcı hale gelecek ve satış işlemi belirtilen koşullarda tamamlanmış olacak ve MÜŞTERİ, Satış Sözleşmesinde belirtilen bedeli ödemekle yükümlü olacaktır. MÜŞTERİ, bu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmesiyle birlikte, BİLGİSAN tarafından kendisine satış konusu ürün/hizmetle ilgili bilgilerin, vergi dahil toplam bedelin, ödeme, teslimat, cayma ve satışa ilişkin diğer esaslı bilgilerin tam ve eksiksiz olarak verildiğini kabul ve beyan etmiş olacaktır.

7.2 MÜŞTERİ Tüketici olması halinde; Ürün ve/veya Hizmetlere ilişkin itiraz ve şikayetlerini, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar çerçevesinde yetkili olan ilgili İlçe Tüketici Hakem Heyetine, İl Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvuruda bulunabilir. Başvurular, MÜŞTERİ’nin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir.

7.3 Bu Ön Bilgilendirme Formu ve Web Sitesi'nde yapılacak her türlü satış işlemi, Satış Sözleşmesi koşullarına, Web Sitesi Kullanım Koşullarına ve Web Sitesi Gizlilik Koşullarına tabidir. Bu Ön Bilgilendirme Formunun kabulü, MÜŞTERİ’nin, belirtilen tüm koşulları okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir.

7.4 Tüm ihtilaflar Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre çözülür ve tüm ihtilaflar için İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri, münhasıran yetkilidir.

Madde 8: Taraflar

8.1 SATICI : Bilgisan Bilgisayar ve Haberleşme Sistemleri İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Adresi: Abdi İpekçi Cad. No: 35 K:4 D: 7-8-9 Bayrampaşa İstanbul Tel:0212 567 99 00

8.2 ALICI :Web Sitesi Satın Al sayfasında MÜŞTERİ tarafından belirtilmiştir.